O NAMA

 

Svaka karijera, da bi bila uspešna, gradi se postepeno. Preduslov svakog napretka je kontinuiran rad na sebi i usavršavanje svojih znanja i veština. Event Management Academy je program edukacije namenjen onima koji žele da zakorače u svet planiranja, pripremanja, organizacije i realizacije različitih vrsta događaja. Program je nastao 2012. godine, a autorka i vlasnica programa je Snežana Subotić, menadžer za odnose s javnošću i organizaciju događaja.

 

NOVOSTI

 

PROGRAM - OSNOVNI NIVO

 

Delatnost planiranja i organizacije događanja ima izuzetno svetlu budućnost. Osim uobičajenih korporativnih sastanaka, sajmova i konferencija, delatnost planiranja događanja uključena je sve više I u oglašavanje i stvaranje robnih marki za klijente.

Kompanije se danas suočavaju sa kriznim vremenima koja podrazumevaju sve manje budžete, a sve veće zahteve tržišta. U okviru kampanja neophodno je organizovati izvesna promotivna događanja, koja (bez obzira na veličinu) moraju biti dobro organizovana da bi bila uspešna, jer u suprotnom kompanija gubi.

Osnovni program polaznicima pruža priliku da se kroz teroriju i studije slučaja upoznaju sa tajnama dobre i efikasne organizacije događaja.

Pohađanjem osnovnog nivoa ispunjava se uslov za pohađanje naprednog nivoa.

 

 

MODUL I: POKRETANJE IDEJE

 

cilj događaja

ciljna grupa

koncept

dizajn

izvodljivost

 

MODUL II: PLANIRANJE DOGAĐAJA

 

budžetiranje događaja

HR – formiranje tima

marketing strategija

PR strategija

Social Media strategija

 

MODUL III: OBEZBEĐIVANJE ODRŽIVOSTI DOGAĐAJA

 

logistika

pravni aspekti planiranja i organizacije događaja

bezbednost

 

MODUL IV: ZAVRŠETAK I PROSLAVA

 

polaganje završnog testa

Kome je program namenjen i kakav je način rada?

 

Organizacija događanja je delatnost koja privlači one ljude koji žele uzbudljivu karijeru u kojoj mogu da pokažu i iskoriste svoje organizacione sposobnosti, kreativnost i sposobnost opažanja detalja. Program je namenjen onima koji žele da saznaju kako da efikasno obavljaju dinamičan posao, onima koji vide izazov u rastućem i unosnom tržišnom segmentu.

 

Kroz maksimalnu uključenost učesnika kroz niz aktivnosti i razmenu znanja i iskustva – kombinacija predavanja, interakcije i studija slučaja pružamo vam mogućnost da sagledate svoju ulogu sa različitih strana, uvidite važnost i pronađete lični stil kako da budete efikasni i posvećeni u svom poslu.

NAPREDNI NIVO

Organizacija događanja je delatnost koja privlači one ljude koji žele uzbudljivu karijeru u kojoj mogu da pokažu i iskoriste svoje organizacione sposobnosti, kreativnost i sposobnost opažanja detalja. Namenjena je onima koji žele da nauče kako da efikasno organizuju razne vrste dogadjaja, da vode dinamičan posao, onima koji vide izazov u rastućem i unosnom tržišnom segmentu.

Napredni program polaznicima pruža priliku da se upoznaju se različititim vrstama događaja.

Program je podeljen na tri celine:

Korporativni događaji (Corporate Event Management)

Društveni događaji (Social Event Management)

Planiranje venčanja (Wedding Planning)

 

U okviru sve tri celine biće obrađeni specifični događaji i svaki će biti obrađen kroz sledeće teme:

 • postavljanje i budžetiranje događaja,
 • sponzorstva,
 • event marketing i PR,
 • Social Media,
 • HR – formiranje tima i logistika,
 • etika, protokol i bonton,
 • bezbednost,
 • upravljanje rizicima i
 • evaluacija.

 

U okviru svakog modula polaznici imaju priliku da razmene iskustva i znanja sa gostujućim predavačima, koji su uspešno organizovali različite događaje u Srbiji i inostranstvu.


MODUL I

Corporate Event Management

 • konferencije,
 • sajmovi,
 • promotivna dešavanja,
 • poslovni sastanci

MODUL II

Social Event Management

 • rođendani,
 • godišnjice,
 • žurke,
 • koncerti,
 • izložbe,
 • sportska dešavanja,
 • javni događaji

MODUL III

Wedding Planning

MODUL IV

 • praktični deo obuke (grupna organizacija događaja uz primenu naučenog)

Kako radimo?

 

Kroz maksimalnu uključenost učesnika kroz niz aktivnosti i razmenu znanja i iskustva – kombinacija predavanja, interakcije, razmene iskustava sa predavačem i gostujućim predavačima kao i studija slučaja pružamo vam mogućnost da praktičnim radom sagledate svoju ulogu sa različitih strana, probate i kroz lično iskustvo pronađete lični stil organizacije događaja, koji će vam obezbediti da budete efikasni i uspešni u svom poslu.

 

Uslov za pohađanje naprednog nivoa je završen osnovni nivo.

 

Nakon završene edukacije polaznici će biti osposobljeni da:

 

 • identifikuju svrhu i ciljeve događanja,
 • naprave predlog ili nacrt događanja,
 • identifikuju tim i interesne grupe koje će pomoći u adekvatnom realizovanju događanja,
 • razviju sisteme kontrole upravljanja,
 • odrede protokol za niz događanja,
 • razviju i implementiraju sisteme prevencije i kontrole povratnih informacija i
 • napišu izveštaj o evaluaciji događanja.

 


Ne budite stidljivi, javite nam se!

Kontaktiraj nas
Share This